billeder med flere lag af foto, tegning og grafik.